SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2003 V ČESKÉ REPUBLICE
Datum: Tuesday, 12. August 2003
Téma: Kosmonautika


Vážení,
Česká republika se v roce 2002 přihlásila k mezinárodním aktivitám které každoročně připomínají začátkem října dva významné mezníky "kosmických dějin" – vypuštění první umělé družice Země - sovětského SPUTNIKU 1 (4. 10. 1957) a podepsání Mezinárodní úmluvy o mírovém využití kosmického prostoru (OSN, Vídeň 10. 10. 1967).

Výsledky našeho prvního roku byly více než uspokojivé – Česká republika byla v závěrečné zprávě jmenovitě zmíněna jako nově zapojená země s velkým množstvím uspořádaných akcí. Celkem se k tomuto projektu přihlásilo osmadvacet organizací, sdružení i jednotlivců a z nich každý přispěl svým menším či větším dílem k popularizaci kosmonautiky v naší republice (přehled všech zapojených je na stránkách věnovaných SKT v České republice (web.quick.cz/SKT) a samozřejmě i na oficiálních stránkách World Space Week (www.spaceweek.org).

Věřím, že v roce 2003 budou naše výsledky ještě výraznější. Jistě se nám podaří společnými silami toho dosáhnout.
Na začátku letošního roku byla tragédie amerického raketoplánu COLUMBIA (web.quick.cz/sts107). Ta však, snad trochu paradoxně, zvýšila výrazně zájem veřejnosti o kosmonautiku. Bylo by dobré udržet tento zájem i jinými, hezčími a veselejšími věcmi než byla smrt sedmi astronautů.
Zkusme to, kosmonautika, krásná ale složitá věda, si to zaslouží...

V letošním roce bychom tedy opět chtěli spojit pod hlavičkou "SVĚTOVÉHO KOSMICKÉHO TÝDNE 2003" kosmické a kosmonautické aktivity jednotlivců i organizací kteří se o tento obor zajímají profesionálně či amatérsky.
Obracíme se proto na Hvězdárny, Planetária, zájmová sdružení, kluby, organizace, společnosti i všechny jednotlivce s žádostí o spolupráci na letošním programu SKT2003 v České republice. Nechceme nic jiného, než propagování záměrů a aktivit Světového kosmického týdne (včetně stručného objasnění toho, co to Světový kosmický týden je a co propaguje a přináší) a o sdělení této skutečnosti na níže uvedenou adresu.
A pokud to bude možné o uspořádání akce (přednášky, besedy, výstavy) z oboru KOSMOS v některém z podzimních měsíců letošního roku - není totiž bezpodmínečně nutné dodržet přesně termín celosvětově probíhající kampaně na zpopularizování kosmu - tedy od pátku 4.října do čtvrtka 10.října 2003.

Možností jak propagovat kosmonautiku mezi nejširší veřejností je řada. Vybíráme zde jen několik – jistě by jste přišli i na další:
Uspořádejte v termínu od 4. 10 do 10. 10. 2003 (nebo v jiném vhodném podzimním termínu) přednášku, besedu, výstavu, prezentaci s kosmickou tématikou.

Připravte do místních či celorepublikových novin nebo časopisů, či místních zpravodajů materiál o výzkumu a využití kosmu a kosmických aplikací.
Uspořádejte přednášku či besedu ve škole, Domě dětí, kroužku se zaměřením na základní objasnění kosmické tématiky.
Propagujte kosmonautiku a SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN na svých webových stránkách nebo v bulletinech které vydávát.
Připravte výstavku, nebo alespoň nástěnku s tématikou Světového kosmického týdne, kosmonautiky a dobývání kosmu na své Hvězdárně apod.
Propagujte kosmonautiku v rámci dalších akcí kterých se zúčastníte.

Samozřejmě, že dalším vlastním aktivitám a iniciativám se meze nekladou. Odměnou za vynaloženou práci Vám bude, samozřejmě kromě pocitu dobře odvedené práce ve prospěch popularizace kosmonautiky a astronomie, ještě ”Čest a sláva” být zapsáni a uvedeni v závěrečné zprávě kterou každoročně o průběhu SVĚTOVÉHO KOSMICKÉHO TÝDNE vydává Úřadovna OSN ve Vídni.
Ale především, a v tom se jistě shodneme všichni, bude hlavním výsledkem vyšší informovanost široké veřejnosti, a hlavně mládeže, o tom co se ve vesmíru děje, proč se to děje a co to přináší prostým lidem na Zemi. Vždyť většina lidí pouze ví, že do kosmu létají lidé v raketách a raketoplánech a že tam letos v únoru tragicky zahynulo sedm astronautů. A také že tam krouží družice díky kterým můžeme sledovat televizi, telefonovat a víme jestli si s sebou máme ráno brát na cestu do práce deštník nebo sluneční brýle. Již ale téměř nikdo neví, a nebo si spíše neuvědomuje, že díky i kosmickému výzkumu používáme v běžném životě tak samozřejmé věci běžné denní spotřeby jako jsou teflon a další umělé hmoty, osobní počítače, polovodiče či kompozitní materiály. Že tedy výzkum kosmu a kosmických technologií není samoúčelné vyhazování peněz, ale že se investice vložené do tohoto oboru vrátí mnohonásobně i v běžném lidském životě.

Všechny aktivity budou zveřejněny na webových stránkách web.quick.cz/SKT a budou nahlášeny ústředí organizace SIA v Houstonu, USA. Tím se posléze i všechny tyto akce dostanou do závěrečné zprávy připravované pro Úřadovnu OSN ve Vídni.

Pokud se tedy rozhodnete pro zapojení do akcí Světového kosmického týdne 2003 prosíme o zaslání zprávy se základními informacemi na e-mailovou adresu milan.halousek@quick.cz. Zde získáte i další potřebné informace.

Těšíme se na Vaší spolupráci.
ing. Jan KOLÁŘ, Česká kosmická kancelář (jan.kolar@czechspace.cz)
Milan HALOUSEK, vydavatel zpravodaje KOSMOS-NEWS (milan.halousek@quick.cz)


Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=183