Leonidy 2004 – predpovedané maximá
Datum: Monday, 15. November 2004
Téma: Meziplanetární hmota


Vyšlo v Bílém trpaslíku č. 122

Predpovede

Meteorický roj Leoníd je spomedzi ostatných rojov vynímočný najmä svojou periodicitou meteorických dažďov. S tým súvisí aj jeho popularita medzi novinármi a žurnalistami, keďže sa tieto dažde v súčasnej dobe dajú rutinne predpovedať. Prvé predpovede, ktoré predpovedali maximum s presnosťou na 10 minút, spočítali McNaught a Asher a boli prijímané odborníkmi s nedôverou. Roky 1998 a najmä 1999 im dali za pravdu a v súčasnej dobe sú predpovede času maxima s presnosťou na minúty. So ZHR je to oveľa horšie, ale súčasné modely, opierajúce sa o numerickú simuláciu ejekcie častíc z povrchu kométy a ich následný pohyb okolo Slnka, dosahujú už lepšie výsledky a chyba klesla na niekoľko desiatok percent. Pracujú na nich napr. Jèrèmie Vaubaillon a Esko Lyytinen.

Materská kométa 55P/Tempel-Tuttle obehne okolo Slnka raz za 33 rokov a s rovnakou pe­riódou sa opakujú meteorické dažde. Dráha kométy míňa dráhu Zeme zhruba vo vzdia­lenosti 1 milión kilometrov. Vďaka zmenám dráhy spôsobených planétami Jupiterom a Sa­turnom sa táto vzdialenosť návrat od návratu mení. Napríklad v roku 2029 preletí kométa 1,5 AU od Jupitera, čo spôsobí zmenu dráhy a vzdialenie sa od Zeme na 2,5 milióna kilometrov. Návraty okolo roku 2031 a 2065 budú z hľadiska možných dažďov nepriaznivé, pravdepodobne nebude pozorovaná vyššia aktivita ako niekoľko desiatok meteorov za ho­dinu. Až roky 2098 a 2131 majú vhodné pozorovacie podmienky na meteorické dažde podobné tým v rokoch 1999 a 2001–2002. V roku 2131 sa dráha kométy po dlhom čase dostane von od dráhy Zeme a bude ju míňať vo vzdialenosti 1–1,5 milióna kilometrov.

Silné meteorické dažde máme za sebou, ďalšie nás čakajú až o sto rokov. Možný maličký meteorický daždík v roku 2006 bude mať ZHR iba okolo 100.

Leonidy tento rok Tento rok určite nezopakuje divadlo z predchádzajúcich rokov, ale pozorovanie Leoníd má stále význam, najmä pre určenie časov maxím a ich ZHR. Frekvencie budú nižšie ako v rokoch 2002 a 2003, nastáva fáza návratu Leoníd k ich normálnym frekvenciám 10–15 meteorov za hodinu počas maxima. Zem prejde tohto roku blízko vlečiek častíc uvoľnených z kométy v rokoch 1333 (ktorá spôsobila bolidový dážď v roku 1998) a 1733. Všetky súčasné modely používané k predpovedi aktivity Leoníd sa zhodujú na tom, že bude pozorovaná zvýšená aktivita. Vlečka z roku 1333 by mala míňať Zem 19. novembra 6.42 UT (piatok ráno) so ZHR najviac 10. Vlečka z roku 1733 bude prechádzať najbližšie k Zemi 21.49 UT s predpovedanou ZHR zhruba 65. V tom čase bude radiant Leoníd tesne nad obzorom, môžeme sa preto tešiť na tzv. earth-grazers – dotykové meteory cez celú oblohu, dlhé aj viac ako 90 stupňov a trvajúce aj niekoľko sekúnd. Na obrázku publikované­ho Vaubaillonom vidíme, že Zem nebude prechádzať centrálnymi časťami týchto vlečiek, frekvencie preto ne­budú vysoké. Pozorovanie týchto vlečiek je užitočné pre zistenie rýchlostí, akými opúšťajú častice povrch kométy a ako sa rozložia pozdĺž jej dráhy.

Mikiya Sato predpovedá ešte jeden možný peak – pri počítaní polôh vlečiek zistil, že vlečka z roku 1135 bude prechádzať iba 90 000 kilometrov od stredu Zeme, ale hustota tejto vlečky je menšia ako vlečiek z roku 1333 a 1733. Možné maximum nastane 21. novembra 8.21 UT, čiže až po svitaní. Rovnako ako v prípade vlečky z roku 1333, dobré pozorovacie podmienky budú mať v Severnej Amerike. Viacej na www stránkach http://kaicho.pobox.ne.jp/tenshow/meteor/55p2004/. Z jeho stránky rovnako uvádzam obrázky polôh vlečiek z rôznych rokov voči Zemi.

Okrem týchto vlečiek je možné, že budeme pozorovať aj široké maximum jasných meteorov, tzv. blanket. Toto maximum dosahovalo ZHR okolo 50 meteorov za hodinu a trvalo zhruba jeden deň. Prejavilo sa v rokoch 1998 až 2002, údaje z roku 2003 som nenašiel. Populačný index u blanketu klesá až pod r < 2. Je zrejmé, že tento prúd trvá niekoľko rokov, nie je isté, kedy jeho aktivita skončí. Jeho maximum nastane taktiež 17./18. novembra a možno ho budeme môc pozorovať aj nasledujúcu noc.

Tipy ako pozorovať

Pri pozorovaní a určovaní rojovej príslušnosti Leoníd treba dbať na to, že radiant sa nachádza v hlave Leva. Radiant vychádza okolo 22 hodiny miestneho času, ale dostatočne vysoko nad obzor sa dostane až po polnoci. Leonidy sú ešte o niečo rýchlejšie ako Perzeidy (geocentrická rýchlosť 71 km/s). Na porovnanie magnitúd je možno využiť okrem hviezd aj planéty – Venuša v Panne má zhruba –4 magnitúdy, Jupiter –2, Sírius –1,5, Saturn v Blížencoch 0 (rovnako ako Capella a Rigel). Slabšie hviezdy je vhodné nájsť v gnomonic­kom atlase.

Slovníček

ZHR – priemerný počet meteorov, ktorý by pozorovateľ videl pri bezoblačnej tmavej oblohe ( MHV = 6,5) ak by sa radiant nachádzal v zenite. Ak je výška radiantu menšia ako 90 stupňov, vidíme meteorov menej. V praxi pozorovateľ prakticky vždy vidí menej meteorov ako ZHR, zhruba 2 až 4krát menej pri rozumnej oblohe, nepresvetlenej Mesiacom ani nezasvinenej vysokými cirrmi.
Populačný index – popisuje pomer jasných a slabých meteorov v roji. Ak máme ZHR 50, môžme vidieť 30 jasných a 20 slabých meteorov, ale aj 3 jasné a 47 slabých meteorov. V prvom prípade nám zníženie MHV veľmi nezníži počet videných meteorov, v druhom dras­ticky. Matematicky je definovaný ako pomer počtu meteorov m+ 1-ej a m-tej magnitúdy.

Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=612