Množství galaktického prachu stoupá
Datum: Saturday, 16. August 2003
Téma: Meziplanetární hmota


Sonda Ulysses, určená primárně k výzkumu Slunce, nese na své palubě i experiment DUST sloužící k detekci prachu v meziplanetárním prostoru. Do tohoto prachu přispívá svou měrou i materiál, který nevznikl v naší Sluneční soustavě uvolňováním z planetek a komet, ale přilétá k nám z mezihvězdného prostoru. Měření sondy ukazují, že jeho množství za posledních deset let stouplo třikrát.

Tento prach pochází z mračna naší Galaxie, kterým prolétá Slunce spolu se Sluneční soustavou rychlostí asi 26 kilometrů za sekundu. Toutéž rychlostí se tedy i tento prach pohybuje vůči Slunci. Nárůst detekované hustoty tohoto prachu se přičítá aktivitě Slunce - jeho schopnost pronikat do Sluneční soustavy je totiž ovlivněna magnetickým polem.

Je-li Slunce v minumu své aktivity, jak tomu bylo v polovině devadesátých let, má jeho magnetické pole dipólový charakter a představuje tak pro proud interstelárního prachu účinnnou překážku (podobně jako magnetické pole Země pro nabité částice slunečního větru). V období maxima aktivity se magnetické pole přepólovává, ztrácí svůj tvar dipólu a přilétávající prach může pronikat mnohem hlouběji do centra Sluneční soustavy a také blíže k rovině oběhu planet.

Modelové výpočty množství galaktického prachu v okolí Slunce ukazují jeho koncentrace pro sluneční minimum (horní obrázek) a maximum (dolní obrázek). Nejvyšší koncentrace jsou znázorněny žlutou barvou, nejnižší modrou. Směr přítoku prachu ukazuje šipka (zleva). Celá krychle vymezuje oblast, jakou zaujímá oběžná dráha Pluta.Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=192