Oslava 51. výročí dobývání vesmíru na 1. základní škole v Kadani
Datum: Wednesday, 29. October 2008
Téma: Kosmonautika


Dne 4. října 1957 odstartoval do vesmíru první umělý objekt vytvořený lidskou rukou – sovětská družice Sputnik. Sputnik byl prvním z celé řady nejrůznějších těles vyslaných lidstvem do vesmíru. Datem jeho startu začíná každoročně celosvětová oslava lidského umu při dobývání vesmíru – Světový kosmický týden (SKT).

V průběhu měsíce října se koná řada vzpomínkových, vzdělávacích, propagačních a informačních akcí připomínajících lidem význam kosmonautiky pro jejich každodenní život. Od roku 2001 se Česká republika pravidelně účastní celosvětového týdne kosmonautiky. Národním koordinátorem všech aktivit je Česká kosmická kancelář (www.czechspace.cz).

Letos poprvé se k oslavám připojila i naše 1. Základní škola v Kadani ve Školní ulici. Pod vedením p. ředitelky Mgr. Ireny Gahlerové se organizace příprav ujal p. učitel Jaroslav Landa, DiS (člen České astronomické společnosti), spolu s astronomickým kroužkem a dalšími žáky a vyučujícími. V rámci programu oslav SKT se na škole uskutečnilo několik zajímavých soutěží. Astronomický kroužek ze zapůjčených exponátů připravil malou výstavu, která dětem připomněla uplynulých 51 let v dobývání vesmíru.Program oslav SKT 2008 na škole vyvrcholil v pátek 17. října 2008. Většina tříd v průběhu vyučování postupně navštívila připravenou výstavu, která byla rozdělena do několika menších částí. Výstavu vhodně doplnila výzdoba, kterou připravili žáci prvního stupně pod vedením svých třídních p.učitelek. Celkem výstavu navštívilo 278 dětí v doprovodu vyučujících.V úvodu druhé části oslav SKT na naší škole paní ředitelka Mgr. Irena Gahlerová spolu s panem učitele Jaroslavem Landou, DiS předala vítězům jednotlivých soutěží diplomy a ceny, které zajistila škola a Česká kosmická kancelář. Diplom za první místo ve výtvarné soutěži si odnesla Nikol Protivínská a Viktorie Turda (obě z 3.A). Diplom za první místo v modelářské soutěži si odnesl Tomáš Pavlík (7.A). Diplom za nejzajímavější zapůjčený exponát si odnesla Michaela Saláková (8.C). Část dětí měla možnost zhlednout i připravenou počítačovou prezentaci, která přítomným připomněla důležité okamžiky při dobývání a poznávání vesmíru. Celý průběh prezentace moderovala Věra Vondrušková a Lada Špánková. Obě žákyně jsou členkami astronomického kroužku, který na škole začal pracovat od října letošního roku.Přítomná část dětí tak měla možnost např. vidět, jak slavnostně vyzdobená Praha 28. dubna 1961 radostně přivítala prvního kosmonauta světa J. A. Gagarina. Vždyť Gagarinova první zahraniční cesta vedla právě do Československa. Dále děti viděli úspěšné přistání lidí na Měsíci, Lunochod na Měsíci, start našeho prvního kosmonauta V. Remka. Mnozí z přítomných poprvé viděli záložního kosmonauta ing. O. Pelčáka. Připomněli jsme si i jména kosmonautů, kteří při dobývání vesmíru přinesli oběť nejvyšší. Pro mnohé přítomné bylo velkým překvapením, že 19. června 1989 v  Praze neplánovaně přistál sovětský raketoplán. Připravená prezentace připomněla i význam spolupráce při dobývání vesmíru. Dozvěděli jsme se řadu podrobností o dlouholetém úspěšném kosmickém programu České republiky, který vyvrcholil letošním přijetím České republiky do Evropské vesmírné agentury (ESA).Organizace spojených národů, která aktivity Světového kosmického týdne celosvětově zaštiťuje, každoročně vydává prostřednictvím Úřadu OSN ve Vídni závěrečnou zprávu o Světovém kosmickém týdnu. Kosmonautika má pevné místo v životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní prakticky každý den, i když to většinou nevnímáme. Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný překvapení a nových možností, v němž najdou uplatnění mnozí vzdělaní lidé. Realizováním takovýchto projektů naše škola podporuje u dětí zvídavost a vhodně je motivuje k dalšímu vzdělávání především v předmětu fyzika, zeměpis, dějepis, matematika atd. se zaměřením na netradiční pohled na kosmonautiku a její přesahy do celé řady věd. Projekt oslavy Světového kosmického týdne umožnil dětem aktivní zapojení do soutěží a netradiční poznání dějin vědy a techniky.

Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1154