Oslava 50 let dobývání vesmíru v základní škole ve Strupčicích (okres Chomutov)
Datum: Tuesday, 30. October 2007
Téma: Kosmonautika


Před padesáti lety, 4. října 1957, odstartoval do vesmíru první umělý objekt vytvořený lidskou rukou – sovětská družice Sputnik. Sputnik byl prvním z celé řady nejrůznějších těles vyslaných lidstvem do vesmíru. Datem jeho startu začíná každoročně celosvětová oslava lidského umu při dobývání vesmíru – Světový kosmický týden (SKT).

V průběhu měsíce října se ve více než padesáti zemích světa, které se k tomuto programu přihlásily, koná řada vzpomínkových, vzdělávacích, propagačních a informačních akcí připomínajících lidem význam kosmonautiky pro jejich každodenní život.

Od roku 2001 se Česká republika pravidelně účastní celosvětového týdne kosmonautiky. Národním koordinátorem všech aktivit je Česká kosmická kancelář (www.czechspace.cz).

Letos poprvé se k oslavám připojila i naše Základní a Mateřská škola ve Strupčicích. Pod vedením p. ředitelky Mgr. Jany Miškové se organizace příprav ujal p. učitel Jaroslav Landa spolu s astronomickým kroužkem a dalšími žáky a vyučujícími. V rámci našeho programu oslav SKT celá škola vyjela do blízkého nově zrekonstruovaného planetária v Mostě. Zde na nás čekal zajímavý program. Pod hvězdnou oblohou jsme nahlédly do tajemství naší Sluneční soustavy i hlubin vesmíru. Na škole proběhlo několik zajímavých soutěží. Z donesených exponátů jsme připravili malou výstavku, která nám připomněla uplynulých 50 let v dobývání vesmíru.

Náš program SKT na škole vyvrcholil v pátek 19. října. Všechny třídy včetně naší MŠ navštívily výstavku. Paní ředitelka předala vítězům jednotlivých soutěží diplomy a ceny, které zajistila škola a Česká kosmická kancelář. První a později i druhý stupeň školy shlédl i počítačovou prezentaci, která přítomným připomněla důležité okamžiky při dobývání vesmíru. Na zahájení první prezentace byl přítomen i starosta Strupčic pan Luděk Pěnkava. Prezentaci moderoval p. učitel Jaroslav Landa DiS (člen pražské pobočky České astronomické společnosti) a žákyně osmé třídy Anička Dvořáčková.

Hned po krátkém úvodu se v mediální učebně začal rozléhat signál Sputniku. O něco později jsme měli možnost vidět, jak Praha 28. dubna 1961 radostně přivítala prvního kosmonauta světa J. A. Gagarina, dále úspěšné přistání lidí na Měsíci, Lunochod na Měsíci, start našeho prvního kosmonauta V. Remka. Mnozí z nás poprvé viděli záložního kosmonauta O. Pelčáka. Připomněli jsme si i jména kosmonautů, kteří při dobývání vesmíru přinesli oběť nejvyšší. Pro mnohé z nás bylo překvapením, že 19. června 1989 v Praze přistál Sovětský raketoplán. Následovala část věnovaná spolupráci ve vesmíru. Dozvěděli jsme se řadu podrobností o dlouholetém úspěšném kosmickém programu České republiky. V závěrečné části prezentace jsme slyšeli i podrobnosti o prvních turistech ve vesmíru.

V letošním mimořádném roce, v roce 50. výročí vzniku kosmonautiky, jsou oslavy Světového kosmického týdne mnohem intenzivnější než v letech předcházejících. Kromě řady programů na národní úrovni se pod záštitou celosvětového organizátora – americké neziskové organizace World Space Week Association (www.spaceweek.org) uskutečnilo i několik projektů s celosvětovou působností. Díky programu České kosmické kanceláře se do řady projektů zapojují i naši studenti. Devět mladých studentů z nejrůznějších zemí světa (mezi nimi i česká studentka Veronika Šímová ze Stříbra) měla příležitost vyzkoušet si ve Spojených státech při parabolickém letu speciálně upraveným letadlem beztížný stav a zažít alespoň na chvíli pocity, které mají kosmonauté při skutečném kosmickém letu.

Organizace spojených národů, která aktivity Světového kosmického týdne celosvětově zaštiťuje a každoročně vydává prostřednictvím Úřadu OSN ve Vídni závěrečnou zprávu o Světovém kosmickém týdnu, připravila sérii speciálních kosmických známek připomínajících Světový kosmický týden a 50. výročí startu první umělé družice Země.

Kosmonautika má pevné místo v životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní prakticky každý den, i když to většinou nevnímáme (předpověď počasí, vzdálené přímé televizní přenosy, nové materiály, internet, radiokomunikace, navigace, atd.). Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný překvapení a nových možností, v němž najdou uplatnění mnozí vzdělaní lidé.

Článek vznikl ve spolupráci s národním koordinátorem programu Světového kosmického týdne panem Milanem Halouskem z České kosmické kanceláře.Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1055