Astronomická mapa České republiky: on-line
Datum: Friday, 20. October 2006
Téma: Různé


Věčné otisky kol supící historie, podivuhodné zahrady rozkvétající přírody, technické pomníky umu šikovných rukou, zastávky dalekého rozhledu a nenápadné odlesky míst, kde ulpěly drobné střípky hvězdného prachu. K nalezení těchto zákoutí nepotřebujete žádný šestý smysl. To všechno lze snadno zahlédnout, připojí-li se k vám průvodce, jenž zvýrazní prostor, změní perspektivu, zaoblí čas a poskytne pastvu pro vaše oči i mysl.

Máte-li zájem o astronomii, rádi se touláte, chcete být účastníky tisíciletí civilizačního vývoje, mohl by vám dobře posloužit seznam "Astronomická mapa České republiky" uvedený na stránkách mapa.hvezdarna.cz. Jedná se totiž o přehled hvězdáren, které můžete navštívit, míst, kam v minulých staletích dopadly meteority, muzeí, kde je lze obdivovat, křehkých slunečních hodin, co připomínají pomíjivost našeho bytí, komplikovaných soukolí důmyslných orlojů, pamětních desek výjimečných astronomů a jako jemného koření všech dalších, neméně důležitých zajímavostí či kuriozit.

Tento seznam však není úplný, natožpak dokonalý. Na mapě České republiky zůstává celá řada šedých i vyloženě bílých míst, v přiloženém soupisu jsou bezesporu chyby, neúmyslné mystifikace a skutečné nesmysly. Autoři proto uvítají jakékoli opravy, doplňky, náměty i zkušenosti. Teprve pak bude mít tento průvodce smysl, teprve pak se vymaníte ze zemské přitažlivosti a teprve pak se s ním úspěšně odrazíte na cestu mezi hvězdy.

V mapě jsou vyznačeny všechny hvězdárny a planetária zřízená krajskými či obecními úřady, soukromé pozorovatelny (pokud k tomu majitelé dali souhlas), zaniklé observatoře, výjimečné sluneční hodiny, místa pádů meteoritů, pamětní desky, vysoké školy, na kterých lze studovat astronomii, muzea, kde se můžete setkat s meteority či vltavíny, orloje a další astronomické zajímavosti (spojené s pevným stanovištěm).

U každého záznamu je uvedeno oficiální jméno (má-li nějaké), adresa, případné www stránky, telefonní spojení, e-mail a zeměpisná poloha (s maximální dostupnou přesností). Následuje stručný popis daného místa. V případě astronomických přístrojů jsou vyjmenovány ty nejdůležitější, uveden je typ optické konstrukce a v lomeném tvaru základní parametry objektivu - průměr a jeho ohnisková vzdálenost v milimetrech (jsou-li tyto údaje známy). V případě planetárií je vypsán typ projekčního stroje, průměr kopule a počet diváckých míst.

Astronomická mapa České republiky vzniká jako projekt Sdružení hvězdáren a planetárií za přispění Ministerstva kultury České republiky, ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brně.Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=937