Nabídka
 • Novinky
 • Témata
 • Pošli clánek
 • Vzkazy
 • Archiv
 • Ke stažení
 • Odkazy

 • Sdružení
 • O nás
 • Lidé okolo
 • Stanovy
 • Přihláška
 • Kontakt

 • Další stránky
 • Měsíc
 • Bílý trpaslík
 • Astro-foto
 • Astrosnímky
 • Zdeněk Janák
 • Fotníček
 • KOCA
 • Fotoobčastník
 • Expedice
 • Cassi
 • MeteoAPO
 • HOP
 • CCD Astronomy
 • Planetky
 • Atlas oblaků
 • Domovenka
 • Digitální bublina
 • Deník
 • Live
 • Fotodeník
 • TOP
 • Bouřky
 • Kurz
 • Archiv BT

 • Aktuální snímek Slunce
  Untitled Slunce nebo co ...

  Jasné planetky
                   mag.   
   
  více...

  IYA 2009
  Mezinárodní rok astronomie


  Oko o ... Herkulovi
  Zveřejněno: Monday, 23. June 2003, Autor Jana Adamcová

  Deep-sky Seriál Oko o ... vás provede mnoha souhvězdími letní oblohy a jejich nejzajímavějšími objekty. Vznikl jako součást odborného programu na Astronomické expedici, která se koná každý rok na hvězdárně v Úpici.
  Na nový díl se můžete těšit vždy v pondělí a ve čtvrtek.

  HERKULES - Hercules - Her  Tento řecký polobůh byl stvořen při jednom z mnoha záletů nejvyššího boha Dia. Ten na sebe vzal podobu manžela pozemské ženy Alkmene, čímž se mu podařilo dosáhnout svého a tak byl stvořen Herkules.

  Již od narození byl nenáviděn svou macechou, Diovou ženou Hérou. Ta mu v životě způsobila mnoho zla, počínaje dvěma hady, které poslala na Herkula, aby ho uškrtili, když byl ještě v kolébce, usmrcením Herkulovy ženy i s dětmi nekonče.

  Během svého života vykonal mnoho hrdinských činů, z nichž nejvýznamnější bylo splnění dvanácti těžkých úkolů, které mu, jak jinak než na popud Héry, uložil mykénský král Eurystheus. Mezi tyto činy patří například přemožení Nemejského lva, vyčištění Augiášových chlévů, či zabití Hydry. Mnoho jeho "obětí" také získalo své ztvárnění v podobě souhvězdí (Lev, Hydra, Rak, ...). Nakonec byl přijat na Olymp a po své smrti, kterou nešťastnou náhodou způsobila jeho druhá manželka Hebe, získal své místo na hvězdném nebi.


  Herkules je pátým největším souhvězdím oblohy. Najdeme ho mezi Lyrou a Severní Korunou. Nejvýše vystupuje koncem července. Centrální část tvořená hvězdami éta, dzéta, epsilon a pí Herculis je nazývána Květináč či Klíčová dírka.

  Nejjasnější (dvoj)hvězdou sou­hvězdí je alpha Herculis - Ras Algethi. Jméno je arabského pů­vodu a znamená - Hlava klečícího. Jde o rudého veleobra, který je jednou z největších známých hvězd. Je spektrální třídy M5, v prů­měru je asi 400 až 600krát větší než Slunce a 10 000krát svítivější. Mění jasnost od 3,0 do 4,0 mag v perio­dě 180 dnů. Druhou složku tvoří hvězda s magni­tudou 5,39, její barva je oranžovožlutá a jde také o hvězdu proměnnou. Obě hvězdy spolu ovšem fyzicky nijak nesouvisí.

  Hezkou dvojhvězdou je i kappa Herculis (Marfik) se složkami o 5,3 a 6,5 mag, vzdálených od sebe 30".
  Z deep-sky objektů zde najdeme M 13 (NGC 6205), nejjasnější kulovou hvězdo­kupu severní oblohy, někdy také nazývanou Velká kulová hvězdokupa v Herku­lovi. Za pěkných jasných nocí je vidět pouhým okem, její hvězdná ve­likost má hodnotu 5,7 magni­tudy. Smě­rem do centra lze pozorovat velmi výrazné zhu­štění a zjasnění, úhlový průměr této části je asi 17'. Její skutečný průměr činí 165 svě­tel­ných let, od Slunce je vzdálena 25 100 svě­telných let. Obsahuje kolem 100 000 hvězd. Její stáří se odhaduje něco kolem 20 miliard let. Mezi nejjasnější členy hvězdokupy patří rudí obři 11. velikosti. V kupě se podařilo objevit také několik hvězd proměnných, ve srovnání s jinými kulovými hvězdokupami je to však velmi málo - známy jsou čtyři proměnné typu RR Lyrae s hvězdnou velikostí kolem 14,6 mag, dále tři cefeidy a také několik dlouhoperiodických pulsujících hvězd typu Mira Ceti. V jihovýchodní části hvězdokupy můžeme vidět tmavou oblast ve tvaru znaku Mercedesu, která opticky vzniká tím, že se zde nacházejí hvězdy mnohem méně jasné, než v okolí. Hvězdokupa M 13 se stala prvním objektem, ke kterému byla vyslána radiová zpráva o Zemi. Stalo se tak v roce 1974 při otevření observatoře v Arecibu.

  40' severovýchodně od kulové hvězdokupy M 13 se nachází galaxie NGC 6207. Má jasné jádro, magnitudu 12,2 a plošný rozsah 3? × 1?.

  Druhá nejvýraznější kulová hvězdokupa v Herkulovi nese označení M 92 (NGC 6341). Za vynikajících podmínek ji lze také spatřit pouhým okem, její hvězdná velikost je 6,4 ma­gnitudy. Její úhlový prů­měr je 11,2' a skutečný prů­měr asi 85 světelných let. Od Slunce je vzdálena 26 000 světelných let, tedy jen o kou­sek dál, než hvězdokupa M 13, a je vzhle­dem k ní i o něco (asi o 4 mi­liardy let) mladší. Nejsvítivějšími členy kupy jsou rudí veleobři se zdánlivou hvězdnou velikostí 12 mag. M 92 obsahuje 16 známých proměn­ných hvězd, čtrnáct z nich jsou krátkoperiodické typu RR Lyrae, jedna se zdá být krátkoperiodickou zákrytovou typu W UMa.

  4 stupně severovýchodně od hvězdy beta Herculis (Korne­phoros) se nachá­zí planetární ml­hovina NGC 6210 s magnitudou 9,7. Svým tvarem na snímcích z Hubblova vesmírného teleskopu připo­míná gigantickou vesmírnou želvu a proto se někdy tak i nazývá.

  NGC 6229 je kulová hvězdokupa ležící na severozápadním okraji souhvězdí. Patří mezi vůbec nejvzdálenější kulové hvězdo­kupy naší Galaxie, nalézá se až na její hranici, 80 tisíc světelných let dale­ko. Její hvězdná velikost je deset magnitud.

  V souhvězdí Herkula se nachází zdroj rentgenového záření X-1. Společně se zdrojem v Labuti patří k těm nejsledovanějším. Herkules X-1 je podle měření součástí binárního systému, jehož druhou složkou je pravděpodobně proměnná hvězda HZ Herculi.

  Souhvězdí Herkula má také svůj meteorický roj - tau-Herkulidy. Je možné je spatřit od 19. května do 19. června, maximum mají 9. června.


   
  Hodnocení článku
  Hodnocení: 3.90
  Hlasů: 11


  Ohodnoťte tento článek:

  Špatný
  Obyčejný
  Dobrý
  Velmi dobrý
  Výborný  Možnosti

  Vytisknout stránku  Vytisknout stránku

  Poslat tento článek známým  Poslat tento článek známým


   

  Cesnet Astronomie.cz - APO - Vesmír jen pro vás PHPNuke

  © APO 2002-2008, veškeré materiály lze přebírat pouze se svolením autora a uvedením patřičné citace. Děkujeme.
  Tyto stránky provozuje občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy.