Lidé okolo APO
Datum: Monday, 24. March 2003
Téma: APO
Realizační tým:


Marek Kolasa, předseda společnosti
Astronomii, se kterou se seznámil už v roce 1987, začal postupně poznávat na půdě ostravské hvězdárny jako účastník astronomického kroužku. V návaznosti na to začal stavět první pozorovací přístroje. Po absolvování kroužku úspěšně složil demonstrátorské zkoušky a stal se průvodcem noční oblohou na ostravské hvězdárně. Mezitím absolvoval střední průmyslovou školu strojní, pak nějakou dobu studoval na Strojní fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, ale studium přerušil (později ukončil) a přešel na pomaturitní studium astronomie, které v roce 1997 úspěšně dokončil. Od roku 1994 je každoročním účastníkem letní astronomické expedice v Úpici, od roku 1995 pak jako jeden z vedoucích. Na podzim 1998 se stal předsedou společnosti Amatérská prohlídka oblohy, kterým je dodnes.
Je ženatý (žena Magdalena), má dcery Annu a Adélu. Pracuje v ostravské firmě zabývající se reklamní grafikou, a také externě jako demonstrátor a pozorovatel na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě. Poslouchá hudbu skupin Pink Floyd, U2, Roling Stones, Buty či zpěváka J. Nohavicu. Čte rád zajímavé knihy, různé cestopisy, rád jí, řídí auta, jezdí na kole, hraje tenis, cestuje a prochází se po horách.
Více z jeho aktivit naleznete na denik.astronomie.cz

Mgr. Jana Švandová (Adamcová), člen redakční rady, ekonom sdružení
Astronomií se zabývá od svých 13 let a od roku 1995 je každoroční účastnicí letní astronomické expedice v Úpici, od roku 2003 pak jako jedna z vedoucích. Studuje v postgraduálním programu aplikovanou geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na částečný úvazek pracuje u České geologické služby jako výzkumná pracovnice a oblastní ložiskový specialista pro Kralovéhradecký kraj. Od roku 2003 je demonstrátorkou Štefánikovy hvězdárny hlavního města Prahy.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., člen redakční rady
Kdysi atraktivní pozorovatel noční oblohy, pod tlakem okolností dnes "popisovatel" noční oblohy. Od roku 1987 až do listopadu 1998 byl předsedou společnosti Amatérská prohlídka oblohy. V rámci její činnosti se tak stal (spolu)vydavatelem několika knížek a také hlavním vedoucím letních astronomických expedic v Úpici. Roku 1996 úspěšně dokončil odbornou fyziku na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 2002 pak tamtéž i postgraduální studium se zaměřením na uhlíkové hvězdy. V současnosti pracuje jako ředitel Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Ve dne sedí u svého počítače či na nejrůznějších schůzkách a v noci už jen spí. Kromě astronomie je jeho velkou láskou cestování daleko na východ. Velmi se mu líbí především arabské země.

Zdeněk Janák, člen redakční rady, tvůrce zpravodaje
Na scénu astronomie ho přivedlo zatmění Slunce 11. srpna 1999. S její jinou - příjemnější stránkou, ho seznámila o dva roky později Letní astronomická expedice v Úpici, která ho natolik poznamenala, že ji zůstal věrný dodnes. Teď, co by svérázný student astronomie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, demonstruje na tamní hvězdárně. Ze všeho nejraději se ale stále vrací k pozorování a zakreslování překrásných objektů vzdáleného vesmíru zářících na nádherné valašské obloze nad Zubřím - jednom z mála posledních temných míst u nás.

Pavel Karas, člen redakční rady
V současné době studuje Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně, obor matematika se zaměřením na vzdělávání a informatika. Je také demonstrátorem na brněnské hvězdárně. V rámci APO začínal jako poradce přes programování webu a velmi příležitostný dopisovatel, nyní se jeho aktivita stáčí k digitálnímu fotografování. Svým přístrojem zachycuje vše, zejména však oblohu. Kromě astronomie a fotografie věnuje svou pozornost také dobré hudbě, dobrým filmům, dobrému pití a dobrým lidem.
Více z jeho aktivit naleznete na denik.astronomy.cz

Bc. Martin Lehký, člen redakční rady

Mgr. Petr Scheirich, člen redakční rady
V současné době studuje postgraduálně astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy a mimo to je též zaměstnancem Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Jeho studijní specializací je modelování světelných křivek planetek. Kromě toho se věnuje popularizaci astronomie, především meziplanetární hmoty a nebeské mechaniky.
Mezi jeho koníčky patří programování (především softwaru s astronomickou tematikou), poslech vážné hudby, turistika, návrhy a lepení papírových modelů.
Více z jeho aktivit naleznete na sajri.astronomy.cz

RNDr. Mgr. Petr Skřehot, člen redakční rady
Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru jaderná chemie (2003), ve kterém složil následně rigorózní zkoušku. Postgraduální studium v magisterském oboru ekologie a ochrana prostředí se zaměřením na meteorologii a ochranu ovzduší zakončil druhou magisterskou zkouškou (2008). V současné době pokračuje v postgraduálním doktorském studiu (Ph.D.). Pracuje ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. ve funkci vedoucího oddělení prevence rizik a ergonomie. Meteorologií se zabývá od roku 1994, kdy započal se svými amatérskými měřeními a sběrem i pořizováním fotografií oblaků. V letech 1999 až 2002 vedl meteorologickou skupinu na letní astronomické expedici v Úpici. Zde výrazně zreformoval Základní kurs meteorologie a díky svým pokrokovým myšlenkám jej přeměnil v moderní školu amatérské meteorologie pro mladé astronomy. Dnes se věnuje především popularizační činnosti. Jeho nejznámější prací je první český elektronický Atlas oblaků, který se následně stal základem pro vydání knihy Velký atlas oblaků (nakladatelství Computer Press, Brno, 2008).
Nosí klobouky, kouří doutníky a pije koňak.

Ing. Petr Šťastný, člen redakční rady
Vystudoval informatiku na elektrotechnické fakultě Vysoké školy báňské Ostrava. V současnosti pracuje jako business analytik v jedné komerční firmě. Jeho zájmy jsou astronomie a sport. Na ostravské hvězdárně působí jako občasný demonstrátor.

Mgr. Martin Vilášek, člen redakční rady
Od dětství se zajímá o letectví a kosmonautiku. Během střední školy naplno propadl kouzlu hvězdné oblohy a postavil si svůj první zrcadlový dalekohled. Vystudoval obor „fyzika-základy techniky“ na Ostravské univerzitě. Pracuje na Hvězdarně a planetáriu J. Palisy v Ostravě a na hvězdárně vede astronomický kurs pro začínající pozorovatele a zájemce o astronomii. Doma na zahradě má malou hvězdárnu, ve které se schovává 35 cm reflektor. Členem Amatérské prohlídky oblohy je od roku 1989.
Rád poslouchá hudbu Pink Floyd, A-ha a Pet Shop Boys.

Mgr. Viktor Votruba, Ph.D., člen redakční rady
Vystudoval teoretickou fyziku na Masarykově univerzitě. Pracuje na stelárním oddělení astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, na ústavu teoretické fyziky MU a také na hvězdárně v Brně.
Je strašně vytížen, neustále nestíhá a šíří kolem sebe chaos. Jeho vědeckým zájmem je zářivá hydrodynamika, nelineární dynamika a numerické simulace. Když nepočítáme víno, ženy, zpěv,astronomii a počítače tak se o nic nezajímá.


Spolupracovníci:

Mgr. Pavel Gabzdyl, člen redakční rady
Dříve pozoroval vše, co se na obloze odehrávalo, avšak v listopadu 1991 zcela podlehl našemu nejbližšímu vesmírnému sousedovi. Ve stejné době se stal koordinátorem projektu Amatérské prohlídka Měsíce. V současnosti je studentem magisterského studijního programu geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy universitě v Brně a zároveň odborným pracovníkem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.
Je také spoluautorem publikace Báječný svět hvězd a autorem knížky Měsíc v dalekohledu. Miluje sopky, hory, Pink Floyd Genesis, J. S. Bacha, hlas Anneke Van Giesbergen, knihy Douglase Adamse, obrazy Salvadora Dalího, dobré čaje, jahody a kolo. Má strach z lidské hlouposti, lidi bez fantazie a z filmů Davida Lynche.

Martin Gembec, redaktor
Narozen 11. 1. 1978 v České Lípě, nyní působí v Jablonci nad Nisou a jeho okolí. Na Technické Univerzitě v Liberci, Fakultě Pedagogické, dokončuje obor Fyzika - Zeměpis a proto také vyučuje na Základní škole. Astronomie je jeho největší zálibou, věnuje se jí přes deset let. Zaměřuje se na pozorování a fotografii jednoduchými prostředky a také se snaží informovat co nejširší okruh veřejnosti o zajímavostech kolem astronomie. Z dalších zálib si nemůže odepřít kolo, fotografování, kaktusy a přírodu obecně.
Více z jeho aktivit naleznete na astronomy.hyperlink.cz

Ing. Lukáš Král, redaktor
Absolvoval studium fyzikální elektroniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu. Aktivně působí coby vedoucí na letní astronomické expedici v Úpici a také coby externí (spolu)pracovník Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě.
Když zrovna nesedí u počítače, věnuje se tedy astronomii, mimo to se také zajímá o meteorologii, fotografování, hudbu či četbu. Je autorem četných fotografií v prvním českém elektronickém Atlase oblaků.

Mgr. Tereza Šedivcová, Ph.D., člen redakční rady
Už jako malá se se svými bratry dívala na sci-fi filmy, což ji výrazně ovlivnilo ve volbě koníčků, mezi něž patří právě astronomie. Vystudovala však fyzikální chemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze a též postgraduální studium ve stejném oboru a je zapojena do vědecké práce v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Centru pro komplexní molekulové systémy a biomolekuly. Předmětem jejích vědeckých aktivit je simulace spekter malých molekul z prvních principů.
O astronomii se zajímá už od prvních krůčků, co si vynutila dostat Obrázkový atlas Vesmíru. Na letní astronomickou expedici v Úpici jezdí od roku 1999, kde se také podílí na přednáškách astrofyzikálního kurzu. Do astronomie přináší, v České republice zapomenutou, chemickou stránku věci.
Mimo astronomie a chemie se již mnoho let zabývá scénickým a moderním tancem. Je členkou souboru Akcent Praha, který má za sebou např. několik úspěchů na celostátních přehlídkách. Poslouchá převážně rock a jedním z jejích snů je vidět zblízka Karakoram.

Mgr. Michal Švanda, Ph.D., bývalý člen redakční rady
Vystudoval obor astronomie a astrofyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde též dokončil postgraduální studium se zaměřením na dynamické dění ve sluneční fotosféře. Členem Amatérské prohlídky oblohy je od roku 1996 (2001-2007 tvořil zpravodaj Bílý trpaslík), od 1995-2004 se účastnil (pasivně a později i aktivně) letní astronomické expedice v Úpici, od 2002-2007 byl demonstrátorem na Štefánikově hvězdárně v Praze. Od roku 1999 spolupracuje na výzkumu struktury a dynamiky sluneční atmosféry s Astronomickým ústavem AV ČR v Ondřejově. Mimo problematiku dotýkající se přímo tématu jeho vědecké práce se také zajímá o běžné dění na obloze (dnes již spíše prostřednictvím monitoru), o počítače, jezdí na kole a občas vyrazí do přírody. Nesnáší davy lidí a nakupování.

Mgr. Jiří Křivohlávek, konzultant-meteorolog
Pracuje jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně. V oblasti meteorologie se zabývá sběrem, soustřeďováním a publikováním vědeckých dat.

Mgr. Petr Dvořák, konzultant-meteorolog
Je leteckým instruktorem, majitelem firmy Flying a provozovatelem stejnojmenného portálu určeného pro všechny fandy do letectví a meteorologie. Zabývá se tedy především leteckou meteorologií a širokou publikační činností.

Ing. Martin Cabalka, Ph.D., redaktor-meteorolog
Pracuje jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V oblasti meteorologie se zabývá studiem meteorologicko-fyzikální problematiky.

Ing. Tomáš Psika, konzultant-meteorolog
Tento nadšený amatérský meteorolog je odborníkem na problematiku bouřek, byť je vlastní profesí ekonom.

Patrik Trnčák, redaktor-meteorolog
Toho času ve výkonu náhradní vojenské služby. V oblasti meteorologie se zabývá především studiem, soustřeďováním informací a fotografováním halových jevů.Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=51