Zvýšená aktivita Drakoníd
Datum: Tuesday, 30. September 2003
Téma: Meziplanetární hmota


Súhrn. Je možné, že tohto roku budeme svedkami zvýšenej aktivity Drakoníd (maximum 8.10.). Následujúci text je skrátený preklad mailu Eska Lyytinena. Napriek vežmi nepriaznivým pozorovacím podmienkam je dobré venovať tomuto roju v nociach 7.-9.10. pozornosť. Pravdepodobnosť pozorovania outburstu je síce malá, je však známe, že meteorický dážď može pozorovať iba pripravený pozorovateľ

Je možné, že tohto roku bude možno pozorovať Drakonidy jedného, možno dvoch starých vlákien, napriek silnému rušeniu Mesiacom.

Materská kométa 21P/Giacobini-Zinner bola prvýkrát pozorovaná v roku 1900. Dva roku predtým minula Jupiter vo vzdialenosti 0,188 AU. Perihéliová vzdialenosť q je teraz o niečo menšia ako 1 AU. Dráha kométy je rozumne integrabilná do roku 1815.

Vlákno (eng. trail) z roku 1887 preťalo dráhu Zeme 7. augusta o 19 hod. UT. V skutočnosti je medzera v jednoduchom riešení bez zahrnutia negravitačných efektov. Táto medzera ale končí dva dni po tom, čo Zem dosiahne uzol dráhy. Slabé negravitačné vplyvy možu zmeniť dráhu meteoroidov tak, aby križovali dráhu Zeme. da0 je približne 0,006 AU. Toto zodpovedá da0 Leoníd zhruba 0,08 AU. Hodnota je blízka 2001/7-rev. hodnote (rev. = revolution, obeh, v našom význame vlákno). Toto vlákno sposobilo meteorický dážď v Amerike. Meteoroidy by mali mať rovnakú veľkosť. Drakonidy majú ale vstupnú rýchlosť iba 20 km/s, zatiaľčo Leonidy 71 km/s. Vstupná kinetická energia Drakonidy je preto 13-krát menšia ako vstupná energia rovnako veľkého telesa Leoníd. Drakonidy budú preto zhruba o 2,5 magnitúdy slabšie.

Toto vlákno bude preto obsahovať slabé meteory. Neurobil som žiadnu predpoveď ZHR, ale očakávam zopár desiatok meteorov za hodinu. Naneštastie je Mesiac dva a pol dňa pred splnom. Vizuálne pozorovanie bude preto patrne neúspešné v každom prípade. Videom sa budú zrejme dať získať lepšie výsledky.

Je možné, že Zem pretne ešte skoršie vlákno z roku 1810. Toto vlákno má malú zápornú hodnotu da0. Pohyb kométy je príliš neistý na presné výpočty polohy vlákna. Ak ale Zem pretne toto vlákno, tak bude obsahovať viacej jasných meteorov ako to z roku 1887. Outburst (zvýšená aktivita) vlákna 1810 je predpokladaný v rovnakom čase ako 1887. Toto staršie vlákno má slučku, ktorá može preťať dráhu Zeme počas niekožkých hodín, možno šesť hodín alebo aj viacej, medzi 16 a 22 hod. UT (teda 18 - 24 hod. LSEČ). Neistota v dráhe kométy nedáva presnú predpoveď času maxima, je možné že uvedené časy sú nepresné. Je rovnako otázne, či vobec dačo uvidíme.

DOPLNĚNO: Outburst by mal nastat 7. oktobra okolo 19 hod. UT u vlakna z roku 1887. Dlzka slnka je zhruba 194.05.

Esko Lyytinen, preložil Pavol Habuda

Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=225