Zapojte se do projektu pozorování halových jevů nad Českou republikou!
Datum: Friday, 27. August 2004
Téma: Meteorologie


Jelikož jsou halové jevy poměrně časté i u nás, napadlo Patrika Trnčáka, přispěvatele MeteoAPO, který je především skalním pozorovatelem atmosférických optických jevů, založit centrum pro pozorování halových jevů.

Meteorologická sekce Amatérské prohlídky oblohy (MeteoAPO) se do tohoto projektu aktivně zapojuje také, neboť soudíme, že podobně jako se ukazují býti účelná kupříkladu centra pro pozorování proměnných hvězd nebo meteorů, je tento krok dobrým a hlavně účelným počinem. Dlužno totiž připomenout, že statistické výsledky o výskytu halových jevů nad naší republikou zcela chybí a známé jsou v podstatě jen holandská pozorování z první poloviny minulého století. Samotným účelem projektu pak kromě získání výsledků je také podpora v poznávání krásy těchto skvostných úkazů.

Za účelem uceleného sběru dat a informací o výskytu a pozorování halových jevů, jsme vytvořili formulář, který bude vyvěšen trvale v oddíle „Materiály ke stažení“ v sekci Meteorologie. Došlá pozorování budou analyzována a zpracované výsledky budu pravidelně publikovány zde na portále wapo coby výplod našeho společného úsilí. Aby však mohla být Vaše pozorování účelně využita a kvalitně zpracována, je potřeba mít na paměti, že formulář je nutno vyplňovat důsledně a pravdivě. Pakliže si na některý z požadovaných údajů nebudete schopni vzpomenout, pak, než abyste do systému zanesli mylnou informaci, raděj příslušnou kolonku nevyplňujte. Pro každé pozorování (i během jediného dne) vyplňte vždy nový formulář; v případě, že se vyskytne současně najednou více halových jevů, vyplňte jen jeden formulář a tuto skutečnost do něj uveďte.

Součástí pozorování by měla být také obrazová příloha. Tou se rozumí v nejideálnějším případě digitální fotografie; velmi cenný však je i naskenovaný nákres či skica. Jsme si vědomi, že ne každý je majitelem digitálního fotoaparátu či skeneru, takže požadavek na obrazovou přílohu není striktní. Pro statistiku, jak už bylo zmíněno, je nejdůležitější především dobře vyplněný formulář.

Vaše pozorování bude sbírat autor projektu Patrik Trnčák, kterému je zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na jeho e-mailovou adresu: patrik.trncak@centrum.cz

Těšíme na aktivní spolupráci!
Vaše Amatérská prohlídka oblohy

Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=543